شنبه، 2 بهمن 1395
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1395/11/02
نرخ سکهتغییر
سکه بهار آزادی
سکه امامی
سکه نیم
سکه ربع
سکه گرمی
تاریخ به روز رسانی:1395/11/02
تاریخ به روز رسانی:1395/11/02
نرخ طلاتغییر
مثقال طلا در بازار
گرم طلای 18 در بازار
بروزرسانی
تغییرات
قيمت
كالا
1395/11/02  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 79382.2
نماگر صنعت 66895.5
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 1367564
حجم معامله 2493
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 506084003
حجم معامله 578411
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 87187738
حجم معامله 268944
بازار
تعداد دفعات 58251
تعداد معامله شده 748274724
حجم معامله 1399604