سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
sejam ثبت نام در سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان)
تاریخ به روز رسانی:1397/08/22
تاریخ به روز رسانی:1397/08/22
تاریخ به روز رسانی:1397/08/22
تاریخ به روز رسانی:1397/08/22
1397/08/22  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 4236101
حجم معامله 17408
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 482762728
حجم معامله 689395
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 105262859
حجم معامله 303203
بازار
تعداد دفعات 72343
تعداد معامله شده 841817312
حجم معامله 1794105