پنجشنبه، 23 آذر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های بازار
0 اطلاعیه عرضه 53/ 19 درصد از سهام شرکت آلومینیوم ایران به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی) 1396/09/19
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 18/ 09/ 1396 1396/09/18
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 18/ 09/ 1396 1396/09/18
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/09/19 1396/09/18
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 18/ 09/ 1396 1396/09/18
0 اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله خرید سهام شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین(تیپیکو) برای سررسید مهرماه1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 1396/09/18
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/09/18 1396/09/18
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 13/ 09/ 1396 1396/09/14
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 14/ 09/ 1396 1396/09/14
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 14/ 09/ 1396 1396/09/14
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/09/118 1396/09/14
0 گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 14 /09/ 1396 1396/09/14
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/09/18 1396/09/14
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/09/14 1396/09/14
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 11/ 09/ 1396 1396/09/13
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 13/ 09/ 1396 1396/09/13
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 13/ 09/ 1396 1396/09/13
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/09/14 1396/09/13
0 اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ایران ترانسفو (هتراس703) 1396/09/13
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/09/13 1396/09/13