سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

ارزش معاملات بورس تهران از 12500 میلیارد ریال گذشت
بروز شده در تاریخ : 1397/12/23

ارزش معاملات بورس تهران از 12500 میلیارد ریال گذشت
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 788 واحد کاهش به رقم 95526 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 909 واحد کاهش به رقم 67434 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 152 واحد افزایش رقم 205630 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را بانک صادرات ایران، بانک پارسیان، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش نفت تهران، پالایش نفت اصفهان، توسعه معادن و فلزات، ایران خودرو دیزل و گسترش نفت و گاز پارسیان به خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو4)، بانک صادرات ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان2)، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، بانک پارسیان، ایران خودرو(خودرو2)، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان(فولاد2) و سایپا دیزل به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی

توقف نماد (دتماد1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

 نماد معاملاتی شرکت تولیدمواداولیه‌داروپخش‌(دتماد1)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (ددام1)، (فخوز1)، (وبانک1)، (فسرب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

 نماد معاملاتی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام1) ، فولاد خوزستان(فخوز1)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک1) و ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌(فسرب1)  با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد معاملاتی (شکلرح1)

 به اطلاع می رساند نماد معاملاتی حق تقدم سهام شرکت نیروکلر(شکلرح1) با توجه به توقف نماد اصلی متوقف گردید.

توقف نماد (شکلر1) به علت تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت

 نماد معاملاتی شرکت نیروکلر(شکلر1)با توجه به تغییرات بیش از 20 درصدی قیمت سهام، به منظور اطلاع رسانی مناسب شرکت به بازار در خصوص علل آن، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی(وسکاب)،(سکرد)،(فاما)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکتهای سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان(وسکاب) جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورتهای مالی و مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،‌ سیمان کردستان (سکرد) و صنعتی آما (فامادکتر بینی) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهند شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فارس)،(ثاباد)

نماد معاملاتی شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس(فارس)و توریستی ورفاهی آبادگران ایران(ثاباد)،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نماد معاملاتی (وسپه)

نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری سپه(وسپه)پس از برگزاریمجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.

بازگشایی نماد معاملاتی (وپارس)

نماد معاملاتی شرکت بانک پارسیان(وپارس)پس از رفع تعلیق-برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی-افشای اطلاعات با اهمیت گروه'الف' ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معاملهمی باشد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی( خاور)،(خشرق)

نماد معاملاتی شرکت های ایران خودرو دیزل(خاور)پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره،الکتریک خودرو شرق(خشرق)با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

بازگشایی نماد معاملاتی (وبصادر)

نماد معاملاتی شرکت بانک صادرات ایران (وبصادر)پس از رفع تعلیق-برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی-افشای اطلاعات با اهمیت گروه'الف' ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 348 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 352 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 17 میلیون و 651 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 166 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.