سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

در هفته منتهی به 23 اسفند رقم خورد: افزایش 45 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران
بروز شده در تاریخ : 1397/12/23

در هفته منتهی به 23 اسفند رقم خورد: افزایش 45 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی 24 اسفند ماه 96، شاخص کل با 1334 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 95526 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 1275 واحد کاهش به رقم 67434 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1127 واحد کاهش عدد 205630 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  9 /  1  درصد کاهش  و  5 /  0  درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملاتدکتر بینی اوراق بهادار به 20965 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 45  درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد 12584 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 414 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 97 درصد افزایش و 14 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 71 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 716 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 29 درصد و 31 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.