سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

تغییر مالکیت بیش از 2900 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
بروز شده در تاریخ : 1397/12/26

تغییر مالکیت بیش از 2900 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 51 واحد افزایش به رقم 95577 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 25 واحد افزایش به رقم 67458 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 172 واحد افزایش رقم 205801 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را بانک ملت، بانک صادرات ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی مبین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مدیریت سرمایه گذاری امید، آسان پرداخت پرشین، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و پالایش نفت تهران به خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را بانک صادرات ایران، گسترش نفت و گاز پارسیان(پارسان2)، ایران خودرو(خودرو2)، پالایش نفت اصفهان(شپنا2)، زامیاد، صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا، پارس خودرو، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو، رینگ سازی مشهد، سرمایه گذاری ملی ایران(ونیکی2) و بانک انصار(وانصار2) به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی

توقف نماد (غگرجی1)، (شسینا1)، (فخوز1) و (وپترو1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت بیسکویت‌ گرجی‌(غگرجی1)، صنایع‌شیمیایی‌سینا(شسینا1)، فولاد خوزستان(فخوز1) و سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌(وپترو1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نمادهای معاملاتی (کگل)،(ومعادن)،(داسوهح)،(کهمداح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر(کگل)و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن)جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه،حق تقدم شرکت های داروسازی اسوه(داسوهح)و شیشه همدان(کهمداح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهند شد.

توقف نماد (لپارس1)، (کچاد1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت پارس‌ الکتریک‌(لپارس1)، چادرملو(کچاد1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(ولغدر)،(داناح)<دکتر بینی/p>

نماد معاملاتی شرکت لیزینگ خودرو غدیر(ولغدر)پس از برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی-عادی به طور فوق العاده مبنی بر انتخاب اعضاءهیئت مدیره و حق تقدم شرکت بیمه دانا(داناح)با توجه به اعلام مهلت پذیره نویسی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی( دتماد)،(کچاد)،(شکلر)،(شکلرح)

نماد معاملاتی شرکت های تولید مواداولیه ‌داروپخش‌(دتماد)،معدنی ‌و صنعتی‌ چادرملو(کچاد)،نیروکلر(شکلر) و حق تقدم شرکت نیروکلر(شکلرح) ، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(فسرب)،(وبانک)،(ددام)

نماد معاملاتی شرکت های ملی‌ سرب‌ و روی‌ ایران‌(فسرب)، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک) و داروسازی زاگرس فارمد پارس(ددام)،با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 52 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 52 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 40 میلیون و 375 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 380 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

بازار مشتقه                       

در بازار اوراق مشتقه تعداد 4010 قرارداد به ارزش 956 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.