سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی تاپیکو4 ، شنبه مورخ 26 /12 /1396
بروز شده در تاریخ : 1397/12/26

توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نماد معاملاتی تاپیکو4 ، شنبه مورخ 26 /12 /1396
شرح خبر :

به گزارش معاونت بازار- شنبه مورخ 26 /12 /1396، تعداد 854ر028ر186ر15 سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(تاپیکو4) به قیمت پایه هرسهم 317ر1 ریال و به ارزش 000ر20 میلیارد ریال  معامله زیر به صورت خارج از جلسه معاملاتی انجام شد.

معاونت بازار