سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

انجام معامله عمده شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ4)
بروز شده در تاریخ : 1397/12/27

انجام معامله عمده شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ4)
شرح خبر :

بر اساس گزارش معاونت بازار، یکشنبه مورخ 27 /12 /1396، تعداد 232ر396ر223 سهم معادل 2ر50 درصد از سهام شرکت رینگ سازی مشهد به ارزش  720 میلیارد ریال، توسط شرکت ایران خودرو به وکالت از شرکتهای قطعات اتومبیل ایران و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم  223ر3  ریال عرضه و انجام شد . معامله مذکور تا زمان ارائه فرم تسویه خارج از پایاپای به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند. معاونت بازار