سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

قطعیت معامله عمده شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ4)
بروز شده در تاریخ : 1397/12/28

قطعیت معامله عمده شرکت رینگ سازی مشهد (خرینگ4)
شرح خبر :

بر اساس گزارش معاونت بازار، دوشنبه مورخ 28/12/1396 - تعداد 232ر396ر223 سهم معادل 2ر50 درصد از سهام شرکت رینگ سازی مشهد به ارزش720 میلیارد ریال که توسط شرکت ایران خودرو به وکالت از شرکتهای قطعات اتومبیل ایران و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به صورت نقد و اقساط (طبق شرایط اعلامی) و به قیمت پایه هر سهم  223ر3  ریال، در تاریخ 27 /12 /1396انجام شده بود پس از ارائه فرم تسویه خارج از پایاپای قطعی شد. معاونت بازار