سه شنبه، 22 آبان 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

گزارش های تحلیلی

در آخرین روز کاری سال 96: ارزش معاملات بورس تهران از 9100 میلیارد ریال گذشت
بروز شده در تاریخ : 1397/12/28

در آخرین روز کاری سال 96: ارزش معاملات بورس تهران از 9100 میلیارد ریال گذشت
شرح خبر :

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، شاخص کل با 470 واحد افزایش به رقم 96290 واحد رسید.

شاخص بازار اول با 454 واحد افزایش به رقم 68124 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 376 واحد افزایش رقم 206487 واحد را تجربه کرد.

بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری غدیر، بانک صادرات ایران، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی شازند، پتروشیمی شازند، پتروشیمی مبین، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مخابرات ایران و ایران خودرو به خود اختصاص دادند.

از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را پالایش نفت اصفهان (شپنا2)، رینگ سازی مشهد (خرینگ4)، بانک صادرات ایران، بانک انصار(وانصار2)، فولاد مبارکه اصفهان(فولاد2)، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی(وصندوق2)، صندوق.س. پارند پایدار سپهر، سرمایه گذاری پردیس(پردیس2)، حق تقدم سرمایه گذاری نیرو و آلومینیوم ایران(فایرا2) به نام خود ثبت کردند.

بازگشایی و توقف نماد های معاملاتی

توقف نماد (وپترو1)، (برکت1)، (خرینگ1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف

نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌(وپترو1)، گروه دارویی برکت(برکت1)، رینگ سازی‌مشهد(خرینگ1)، مارگارین‌(غمارگ1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد (وساپا1)، (خاور1)، (ورنا1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب

نماد معاملاتی شرکت سرمایه‌گذاری‌ سایپا(وساپا1)، ایران‌ خودرودیزل‌(خاور1)، سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌(ورنا1) و بانک سینا(وسینا1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب،متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد.

توقف نماد معاملاتی (زمگساح)

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگساح)با توجه به پایان مهلت پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

بازگشایی نماد معاملاتی(سکرد)

نماد معاملاتی شرکت سیمان کردستان(سکرد) با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده(تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه)، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

بازگشایی نماد معاملاتی(شبهرن)

نماد معاملاتی شرکت نفت بهران(شبهرن)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه تعلق نمی گیرد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(وصنعت)،(وسکاب)

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری صنعت و معدن(وصنعت) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان(وسکاب) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی-لغو برگزاری مجمع عمومی فوق العاده(تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه)، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای معاملاتی(امید)،(وبهمن)

نماد معاملاتی شرکت تامین سرمایه امید(امید)و سرمایه گذاری بهمن(وبهمن) پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازگشایی نمادهای ( غشاذر)،(سهرمز)،(وسینا)،(قشرین)،(ورنا)،(خساپا)،(وساپا)

نماد معاملاتی شرکت های شیر پاستوریزه  پگاه‌آذربایجان‌غربی‌(غشاذر)،سیمان‌هرمزگان‌(سهرمز)،بانک سینا(وسینا)،قند شیرین‌ خراسان‌(قشرین)،سرمایه‌گذاری‌ گروه صنعتی رنا‌(ورنا)،شرکت ایرانی تولید اتومبیل-سایپا(خساپا)و گروه سرمایه‌گذاری‌ سایپا(وساپا)، با محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند، همچنین ادامه معاملات در نماد مذکور در دامنه مجاز نسبت به قیمت مرجعقیمت کشف شده در حراجامکان پذیر است .

بازگشایی نمادهای معاملاتی(وبانک)،(خکار)،(شسینا)،(خگستر)،(ختوقا)

نماد معاملاتی شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(وبانک)،ایرکا پارت صنعت(خکار)،صنایع ‌شیمیایی ‌سینا(شسینا)،گسترش ‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌ خودرو(خگستر) و قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌(ختوقا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه 'الف' ، بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.

بازار بدهی                              

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 674 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 674 میلیارد ریال معامله شد.

صندوق های قابل معامله (ETF)      

در بازار صندوق های قابل معامله که صندوق های قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری شاخصی قابل معامله داد و ستد می شود، 72میلیون و 490 هزار واحد از صندوق سرمایه گذاری به ارزش کل بیش از 723 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.